Studiekultur

Mange elever, der har haft det svært i skolen, har også lagt ansvaret lidt fra sig. Nu er det tid til at tage ansvaret tilbage, så du kan lære noget og blive klar til en ungdomsuddannelse.

Du skal være indstillet på at genvinde lysten til skolearbejdet, hvis den ellers har været forsvundet. Du skal være klar til at sætte dig mål og arbejde for at nå dem - også selvom du møder frustrationer undervejs. 

Vi forventer, at du møder til tiden, at du er aktivt deltagende i timerne, at du har orden i dine ting og arbejder seriøst med dine lektier. 

Vi glæder os til at hjælpe dig med det. Du kan få lektiehjælp flere gange om ugen. Både i den daglige lektietime om aftenen, men også i vores skemalagte lektiecafe. 

Du medbringer din egen bærbare computer ved skolestart.

Dit niveau

Kunne det ikke være fedt, hvis du ikke længere skulle føle dig tabt bag en vogn? 

For de fleste, der har svært ved det boglige, er det en befrielse at være på hold med andre på samme niveau. Du vil føle dig mindre alene med dine udfordringer og du vil højst sandsynligvis opleve, at du ikke er den, der har sværest ved det hele. 

Undervisningen tager udgangspunkt i holdets niveau og således får du de udfordringer, der passer til dig og det giver de bedste betingelser for, at du kan blive dygtigere.  

Eleverne fortæller, at niveaudelingen giver mere plads til den enkelte.  At alle kan være aktivt med i undervisningen, og at de bedre kan få lov at vise, hvad de kan.

Du kan godt have forskelligt niveau i forskellige fag. 

Fag og prøver

Vi tilbyder de obligatoriske prøvefag i 9. og 10. klasse. Du kan vælge tysk som 2. fremmedsprog. Fordi vi gerne vil give dig de bedste forudsætninger for din videre uddannelse, har vi derudover gjort tysk samt fysik obligatorisk i 10. klasse. 10. klasseeleverne får desuden et kulturfag med i pakken - fordi det er vigtigt at vide noget om livet, samfundet og historien!

Fortvivl ikke, hvis du ikke har haft tysk før - her starter det nederste niveau fra bunden.

På Midtfyns Efterskole går du til folkeskolens afgangsprøver i enten 9. eller 10. klasse. Prøverne er magen til dem, du kan tage i folkeskolen eller på de frie grundskoler. Hvis du er moden til at komme på efterskole allerede i 9. klasse, kan du altså roligt vælge at afslutte med 9. klassesprøven hos os.

Udgangspunktet er at du skal til prøve i alle dine fag. Men i enkelte tilfælde fritager vi elever fra nogle prøver i samråd med forældrene. Dette for at skabe bedre muligheder og overskud for nogle af de andre prøver. 

Vi tager din skolegang og prøverne seriøst. Vi gør os umage med at skabe optimale rammer omkring prøverne ved at strukturere “læseferien” så der både er tid, rum, ro og hjælp til det prøveforberedende arbejde. På den måde lærer du også, hvordan du i fremtiden selv kan strukturere en “læseferie”.

Din fremtid 

Vi lytter og rådgiver, støtter og hjælper og ikke mindst udfordrer og ”skubber” dig i dine overvejelser om fremtidig uddannelse. 

Med afsæt i samtalen tackler vi sammen de ønsker, drømme og udfordringer, der måtte melde sig undervejs i dit efterskoleforløb. 

Vi vil løbende tale med og informere din familie om dine uddannelsesønsker, så du oplever en god, solid og sammenhængende støtte gennem hele dit efterskoleophold.  

Særlige ønsker eller behov – eksempelvis i form af særlig tilrettelagt praktik , brobygning el. lign. står vi altid klar til, så vidt muligt, at hjælpe dig med. 

Vi vil fagligt, socialt og personligt følge dig tæt gennem hele skoleåret - og sammen med netop dig sætter vi en ramme og en retning, så du kan begå dig på bedst mulig vis i tiden på og efter Midtfyns Efterskole. Læs mere om uddannelsesvejledning her!

Ring på 65991144

kontor@slet-dette.1858.dk

Skriv til kontor@1858.dk