Studiekultur

Du skal have lyst til at blive dygtigere, sætte dig mål og være villig til at arbejde for at nå dem. Undervisningen på efterskolen er desuden en god mulighed for at opøve gode studievaner, som du kan tage med dig videre på ungdomsuddannelserne. 

Der er mulighed for lektiehjælp flere gange om ugen. Både til lektietime om aftenen og i vores lektiecafe.

Du medbringer din egen bærbare computer ved skolestart.

Dit niveau

Med niveaudelingen får du de bedste betingelser for at blive dygtigere, fordi udfordringerne passer til dig.

De øverste niveauer er gymnasieforberedende og du kan godt have forskelligt niveau i forskellige fag. For måske er der noget, du er bedre til end andet?


Eleverne fortæller, at niveaudelingen giver mere plads til den enkelte.  At alle bedre kan få lov til at vise, hvad de kan.

Fag og prøver

Vi tilbyder de obligatoriske prøvefag i 9. og 10. klasse. Du kan vælge tysk som 2. fremmedsprog. Fordi vi gerne vil give dig de bedste forudsætninger for din videre uddannelse, har vi derudover gjort tysk samt fysik obligatorisk i 10. klasse. 10. klasseeleverne får desuden et kulturfag med i pakken - fordi det er vigtigt at vide noget om livet, samfundet og historien!

På Midtfyns Efterskole går du til folkeskolens afgangsprøver i enten 9. eller 10. klasse. Prøverne er magen til dem, du kan tage i folkeskolen eller på de frie grundskoler. Hvis du er moden til at komme på efterskole allerede i 9. klasse, kan du altså roligt vælge at afslutte med 9. klassesprøven hos os.

Vi tager din skolegang og prøverne seriøst. Vi gør os umage med at skabe optimale rammer omkring prøverne ved at strukturere “læseferien” så der både er tid, rum, ro og hjælp til det prøveforberedende arbejde. På den måde lærer du også, hvordan du i fremtiden selv kan strukturere en “læseferie”.

Din fremtid

Vi lytter og rådgiver, støtter og hjælper og ikke mindst udfordrer og ”skubber” dig i dine overvejelser om fremtidig uddannelse.

Med afsæt i samtalen tackler vi sammen de ønsker, drømme og udfordringer, der måtte melde sig undervejs i dit efterskoleforløb.

Vi vil løbende tale med og informere din familie om dine uddannelsesønsker, så du oplever en god, solid og sammenhængende støtte gennem hele dit efterskoleophold. 

Særlige ønsker eller behov – eksempelvis i form af særlig tilrettelagt praktik , brobygning el. lign. står vi altid klar til, så vidt muligt, at hjælpe dig med.

Vi vil fagligt, socialt og personligt følge dig tæt gennem hele skoleåret - og sammen med netop dig sætter vi en ramme og en retning, så du kan begå dig på bedst mulig vis i tiden på og efter Midtfyns Efterskole. Læs mere om uddannelsesvejledning her!

Ring på 65991144

kontor@slet-dette.1858.dk

Skriv til kontor@1858.dk