I parkour er der frihed til at lave sin egen stil. Der er ikke de samme faste rammer, som er gældende i andre sports- og idrætsgrene på efterskoler. Når vi dyrker parkour og freerunning på vores efterskole, er der derfor ikke noget, der er forkert eller rigtigt. Der er til gengæld masser af plads til at komme med ideer, der kan udvikle både "springene", andre og ikke mindst, dig selv.Udfordring

Vi udfordrer både de fysiske og personlige grænser. I Parkour dyrker vi livsstilen og streetkulturen. I linjefaget Parkour bevæger vi os ikke mindst frit på vores eget parkouranlæg. Vi er en af de efterskoler på Fyn, der imødekommer ungdommens trang til nye bevægelsesformer!

Grænser

Vi arbejder med at undersøge og vurdere egne bevægelsesmæssige grænser og finde den rigtige måde at overvinde dem på.

Rammer

Et parkour anlæg under åben himmel tager efterhånden form. Tiltaget er netop for at imødekomme de unges trang til at bevæge sig mere ustruktureret end f.eks. i springgymnastikkens mere strukturerede og forudsigelige bevægelses-former, ikke nødvendigvis som en erstatning, men også som et supplement.