Økonomi

Betaling

Staten giver tilskud på grundlag af forældreindkomst. Nedenstående priser er før fradrag af tilskud for 2019-20.

Pris pr. uge: 2400 kr. i 42 uger

Priserne inkluderer skolerejser.

Skolen har i særlige tilfælde mulighed for at give individuel, supplerende elevstøtte. Læs mere og hent ansøgningsblanket. 

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelse på skolen er i første omgang gratis. Der opkræves indmeldelsesgebyr på  2500 i 2 rater. Rate 1 på 1250,- kr. betales 1. august og rate 2 på 1250,- kr. betales 1. oktober året før skolestart.

Indmeldelsesgebyret dækker udover administrative omkostninger indkøb af diverse beklædning til eleverne.

Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke ved framelding.

Priser samt elevstøtte beregnes her - eller se prisberegner herunder.

Skolen fremsender ansøgningsskema vedrørende statsstøtte. 

Skolefri
Hvis eleven tages ud af skolen i en uge, f.eks. skitur med familien, betales den fulde ugebetaling + reduceret statsstøtte ca. kr. 3.000,-.

Afbrydelsesgebyr:
Kr. 2.500,- hvis det er hjemmet som afbryder opholdet, eller hvis samarbejdet afbrydes fordi skolens regler overtrædes.