Bestyrelsens beretning 2018

v/formanden

Kære Generalforsamling

Velkommen til årets Generalforsamling. Vi har i Bestyrelsen glædet os meget til at aflægge beretning, da vi synes skolen er på rette vej.

I forbindelse med indstillingen af Lars Kjærsgaard og Mikael Wortmann som skolens nye forstandere, besluttede den ekstraordinære Generalforsamling 19. juni 2017 at ansætte begge som forstandere i et ligeværdigt samarbejde.

I den forbindelse lovede Bestyrelsen, at vi ville se nærmere på, om vores vedtægter afspejlede den virkelighed, vi i den sammenhæng er i. Det har vi undersøgt nærmere, bl.a. ved konsultation hos andre efterskoler med et delt forstanderskab, nærmere betegnet Faaborgegnens Efterskole og Frijsenborg Efterskole ved Hammel.

Vi har i den sammenhæng vurderet, at der ikke er behov for at ændre vedtægterne for at drifte vores skole med den model vi har vedtaget, og derfor vil der heller ikke blive fremsat forslag fra Bestyrelsens side om ændring af vedtægterne på dette punkt.

Det vil vi til gengæld om et øjeblik fremsætte på et andet punkt. I tidernes morgen – her taler vi om skolens begyndelse – var det kutyme, at man valgte et sæt af interne revisorer, som dybest set havde den opgave, professionelle, eksterne revisorer har i dag. Vi har i flere år kæmpet med at identificere meningsfulde opgaver til de interne revisorer, og i erkendelse af, at der måske ikke længere er et behov for interne revisorer, har vi valgt at indstille til Generalforsamlingen, at de interne revisorer udskrives af vores vedtægter. Om dette er der sendt forslag ud sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Såfremt Generalforsamlingen vedtager ændringen skal den bekræftes på næste års Generalforsamling.

Dorte Leerbek har i 6 år varetaget opgaven som skolens tilsynsførende, hvilket vi kan være godt tilfredse med. Dorte har ydet en stor indsats på området, men grundet ændringer i lovgivningen, som skal sikre armslængde mellem den enkelte skole og den tilsynsførende, kan Dorte desværre ikke fortsætte. Bestyrelsen har derfor indstillet Hans Henrik Pedersen som tilsynsførende, og [vi er glade for Generalforsamlingen har bakket op om dette].

Jeg vil gerne takke Dorte for en super indsats gennem årene. Tak, Dorte!

Den røde tråd i Bestyrelsens arbejde de seneste år, har først og fremmest været at sikre skolens overlevelse i en økonomisk særdeles usikker position. Der er nu skabt et fornuftigt om end ikke prangende, økonomisk fundament, som jeg er sikker på, der kan bygges virkeligt godt videre på. Efter nogle meget svære år har vi hvert år, de sidste tre år leveret et fornuftigt økonomisk overskud, og det giver os ikke stor handlefrihed endnu, men det er et godt fundament for den fremtidige udvikling af skolen.

Dernæst har målet været at tydeliggøre os som en skole, som i samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, forældre og børn skaber et sted at være, hvor der bliver fyldt på med lige dele

dannelse og uddannelse – eller man kan sige lige dele af det, der kan måles – og det, der ikke kan. Det er vigtigt at sige, at begge ting er vigtige. Og det er vigtigt at sige, at anskuelsen her på stedet er, at det ene slet ikke kan eksistere uden det andet.

Årsagen er, at vi er interesseret i, hvornår børn lærer bedst. Det gør de, når de er en del af et fællesskab, og har trygge og gode rammer. Det gør de, når de i lige mål kan udfolde deres kreative, fysiske og intellektuelle kapacitet. Og det gør de, når voksne møder dem åbent og dogmefrit.

Og så skal det omsættes i læring. Læring i boglige fag, i kreative fag, i fysiske fag, og sidst men ikke mindst i det, at være menneske. Hvordan man er en god kammerat. Hvordan man indgår i et fællesskab. At man – med Jens Andersens ord – starter ethvert fællesskab med at sige: Jeg kan bruge dig til noget. Og hvad kan jeg gøre for dig?

Både vores seneste ledelse og den nye ledelse vi har her på stedet, med deres indstilling og værdier er garanter for netop dét. Vi har i begge skoler, i Børnehaven, i SFO, og helt ind i vores tekniske/administrative personale med mennesker at gøre, som brænder for netop denne skoleform. I fortjener alle – Forstandere, medledere, og medarbejdere - en enorm anerkendelse, og jeg vil gerne takke jer for det arbejde, og den indsats, I lægger for dagen.

Jeg oplever ledere og medarbejdere som den ene uge klør på med aften/natte arrangementer, og også engagerer sig i et fælles foredrag om aftenen ugen efter sammen med forældre – om vores – fælles opgaver i forhold til børnene. Det er blot ét enkelt eksempel, og jeg kan uden anstrengelse finde mange flere.

Det er dér, vi gerne vil, I medarbejdere også oplever, der også er en tilsvarende snor i den anden ende til, at det hele går op i en højere enhed, så der også er den nødvendige tid til jeres familier og gøremål. Vi snakker i øjeblikket om hvilke modeller det er præcist, der skal løse den opgave, og det tænker vi I finder godt ud af sammen med ledelsen.

Skal jeg drage en enkelt historie frem som understreger min pointe, er det en pige som kommer og fortæller alt, hvad der er at vide om birketræet, og hvordan dets bark kan bruges til at antænde fordi det er fuldt af olier. Hvordan saften kan drikkes, og en masse andre egenskaber.

Det er en engageret timevikar, der i en engelsk-time tager udgangspunkt i sit eget naturfagsområde, og som brænder direkte igennem overfor børnene. Ja tak! Hvor pragtfuldt er det ikke, at komme hjem og have lært noget helt andet, end det, man blev sendt afsted for, fordi vi har top-engagement?

Jeg vil bruge lejligheden til at kvittere for, at det er rigtig godt, og noget, som vi sætter enorm pris på, og som samtidigt indrammer lige præcist hvad det vil sige at være en del af vores skole. Det kan vi være stolte af!

Den røde tråd, vi her har fat i – den skal vi holde fast i. Det er den tråd, som gør, at det er noget ved at være barn, forælder, leder og medarbejder på vores skole.

For at vi har maksimal frihed til at lykkes, skal der være fortsat være styr på økonomien.

Ledelsen har leveret et overskud på 812.000 kr. og det er i sig selv tilfredsstillende. Men ser vi på de underliggende tal, er der grund til at være forsigtig, og derfor har vi også lagt et forsigtigt budget for 2018.

Vi er økonomisk udfordret af, at der i år starter 13 i stjerneklassen. Det giver nogle dejlige muligheder pædagogisk i den klasse, men økonomisk er det ikke godt. På Efterskolesiden oplever vi god søgning, og har her først på foråret over 70 tilmeldte, med et mål om på den gode side af 80.

Vi står dog også overfor større investeringer i bygningsvedligehold og renovation, og den kommende bestyrelse kommer sammen med ledelsen på arbejde med at få prioriteret, hvad der skal gøres, og i hvilken rækkefølge, sammen med evt. nye byggeprojekter. Så de, der gerne vil være med til at udvikle skolen og tør tage de beslutninger, der skal til for at få bygget og renoveret – det er nu, skolen kalder!

I den sammenhæng har den siddende bestyrelse besluttet at udvide børnehaven, så vi sikrer et bedre fundament for fremtidige skolebørn. Vi inddrager kælderlokalet, som alligevel er sparsomt benyttet, til midlertidigt musiklokale, og bruger så de eksisterende musiklokaler til en udvidelse af børnehaven. Dermed forventer vi at kunne forløse den store efterspørgsel der er på vores børnehavepladser.

Vi budgetterer konservativt med et mindre overskud på 379.000 i 2018.

Det bringer os til skolepengene, hvor vi fortsætter udviklingen i takt med beslutningen fra 2015 om 2% om året.

Det betyder Bestyrelsen har vedtaget de følgende takster for skolen for 2018/2019:

FRISKOLEN:

1 barn: 1130 kr. stigning 22 kr. 2 børn eller flere: 1650 kr. stigning 28 kr. Juli md. betalingsfri SFO: 1340 eftermiddag stigning 20 kr. 1540 heldag stigning 20 kr. 220 morgen stigning 10 kr. SFO-mad: 85 kr./md. Børnehave: 1945 kr/md (Kommunens er 1895 og nuværende takst er 1911, så en stigning på knapt 2% i overensstemmelse med den samlede politik for skolen) Efterskole: 2.375 kr./uge inkl rejser stigning 25 kr. Loft for lejrskoler – 7.600 kr. i overbygningen Skolekredsgebyr: 200 kr.

Endeligt skal skolen have ny formand. Jeg synes Formand er en opgave, man skal være afklaret med skal vare et stykke tid. Lang tid nok til at komme ind i tingene og påvirke en retning, og så skal man huske at stoppe igen, så nye kræfter og nye øjne kommer til.

Efter fire meget begivenhedsrige år på posten, synes jeg det er tid til skolen skal have en ny formand. Jeg vil gerne takke alle tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer, forældre, medarbejdere samt ikke mindst ledelsen og tillidsrepræsentanter for et godt samarbejde, og fortsætter et år endnu i Bestyrelsen som menigt medlem.

Dermed overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen.