Bestyrelsens beretning 2020

v/formanden

Kære Generalforsamling for Midtfyns Efterskole, Sdr. Nærå Friskole og Børnehus, som jeg herefter vil omtale som vores skole eller, bare skolen.

Endnu en gang velkommen til jer alle. Jeg glæder har glædet mig rigtig meget til, på vegne af bestyrelsen, at aflægge dette års beretning.

Først vil jeg gerne sige tak til vores tilsynsførende, Hans Henrik Pedersen, for hans fine beretning.

Det er dejligt at blive bekræfte i, at det er en god skole, hvor vores børn trives og lærer det de skal.

Bestyrelsesåret som er gået siden sidste generalforsamling, startede med, at bestyrelsen konstituerede sig, med Maria som næstformand og jeg som formand. Foruden Maria og jeg, bestod bestyrelsen af Henrik, Søren, Charlotte, Marianne og Peter.

Vi fortsatte vores gode samarbejde med ledelsen, hvor vi fortsat kiggede på struktur i vores arbejde og det samarbejde der er mellem ledelse og bestyrelse. Vi beholdt også vores udvalg omkring økonomi, og vedligehold og byggeri, og oprettede nye udvalg til bl.a. PR og Vuggestue. Vi har haft god erfaring med at bruge udvalg der koncentrer sig omkring forskellige strategier og diskussioner rundt skolen, og vi ønsker fortsat at beholde disse udvalg.

Året der er gået, har været et kaotisk år hvor bestyrelsen har måtte fokusere benhårdt på økonomi og corona-virus. Der er ingen tvivl om, at vi i år har måtte forholde os til mange uventet ting der har påvirket vores arbejde og krævet meget, specielt af ledelsen. Vi har været ramt af meget sygdom og af barseler, som bl.a. har ført til et øget og ikke budgetteret forbrug. Vi har nødvendigvis ændret i administrationen og personalesammensætningen, og desværre konstateret, at budgettet for 2019 indeholdt fejl. Et manglende elevoptag på efterskolen havde også en stor påvirkning af den økonomiske situation vi nu står i.

Vi har derfor måtte lægge en ny, god og solid genopretningsplan. Beslutninger på bestyrelsesmøderne blev voldsomt betonet af den økonomiske situation vi stod i – et underskud der skulle rettes op på. En plan blev lagt, hvor der specielt også var et ønske om, at skoleåret skulle færdiggøres inden besparelser skulle indtræffe – ja, opgaven var simpel, men træls: Vi skulle spare mindst 1,3 millioner kroner fra august til december i 2020. Som ledelsen og bestyrelsen løbende har informeret om, var det en nødvendighed og ikke nem opgave – og vi måtte desværre sige farvel til flere personer i den proces.

Vi vil i bestyrelsen gerne rose ledelsen for den proces der er gjort i forbindelse med besparelsen og specielt den åbenhed og ordenlighed det er gjort med, overfor personalet. Det var ikke nogen nem opgave at få alle ender til at hænge sammen, når der både skal tages højde for økonomi, jura, pædagogik og skole.

Det betyder selvfølgelig, at bestyrelsen har fulgt, og samarbejdet, tæt med ledelsen, og deres energi og vilje for skolen har virkelig tonet igennem de hårde beslutninger og det hårde arbejde. Mange gode og reflekterende møder har været afholdt, og vi har haft hele ledelsen med til bestyrelsesmøderne som en stadig naturlighed. Vi kan berette, at vi har været vidne til en enorm arbejdsindsats hvor ledelsen hver dag har forsøgt at finde vej i besparelse, skole, pædagogik, fremtid og for hvordan skolen bedst muligt udvikles under de forhold der er mulige og de rammer som er sat af bestyrelsen. Dog med en uændret overordnet strategi, at vi skal udvikle og ikke afvikle.

Jeg tror mange kan nikke genkendende til, at når man har lagt en god plan, så kan der til tider også ske uventet ting der medfører at en plan må ændres fra det ene øjeblik til det andet. I starten af 2020, da planen om besparelser skulle eksekveres, måtte vi måbende se til, at Danmark og hele verden ændrede sig på kort tid. Lige efter at vi have gennemført personalereduktionen, kunne vi konstatere, at en ny fjende for skolen kom ud af det blå – nemlig corona-virus.

Jeg tror ikke, at jeg nogensinde vil glemme hvordan Mikael og jeg talte sammen dagene før: Hvad var det vi stod i? Ville Danmark lukke ned? Og hvad ville det gøre ved skolen? Og ganske rigtigt, så stod vores statsminister frem på sit podie onsdag aften, den 11. marts, og meddelte at Danmark lukkede. Elever og studerende skulle sendes hjem, uddannelsesinstitutionerne skulle lukke senest fredag og skoler senest mandag.

Skolen stod dermed i en ny og fuldstændig uventet situation, som vi skulle forholde os til.

Bestyrelsen kan efterfølgende med glæde berette, at vi er kommet godt og sikkert igennem corona-virus nedlukningen, og også åbningen af skolen igen. Det er en ny hverdag nu, for os alle, hvor vi skal huske at holde afstand, vaske hænder og jeg tror vi længe må tilpasse os denne nye virkelighed. Vi har måtte udskyde informationsmøder omkring personalereduktionen og generalforsamlingen, af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, ja forsamlingsforbud var det nye normale. En udskydelse som lå os meget tungt.

Selvom der blev gjort et kæmpe arbejde af alle på skolen og her mener jeg både elever, forældre, personale, ledelse og bestyrelse, så må vi også bare erkende, at corona-virus har påvirket skolen endnu mere negativt når det handler om økonomi. Elevoptag på efterskole stod med ét helt stille. I marts og april måtte vi lige pludselig forholde os til, at vi stod med kun 35 elever til den kommende efterskolestart her i august måned og ingen kommende tilmeldinger. En fuldstændig uholdbar situation. Hvad var det for en efterskole der ville blive med så få elever, og ville vi overhovedet have råd til at drive en efterskole med så massivt et frafald af elever?

Efter mange drøftelser i sene aftentimer, beregninger og forventninger til uklare hjælpepakker, blev vi, i en samlet bestyrelse og ledelse, enige om ikke at lukke efterskolen med den forventning, at vi dels kunne nå at få 45 elever ved opstart, og at vi desværre måtte reducere yderligere i personalet på efterskolen. Det betyder derfor, at vi har sagt farvel til bl.a. Mark som leder af efterskolen fra dette skoleår af, som har valgt at søge nye udfordringer.

Og jeg kan glædeligt berette i dag, at vi i søndags har sagt velkommen til 55 nye og glade elever på efterskolen. Det er 10 mere end budgetteret og det er vi meget glade for.

Nu mangler vi blot en endelig afklaring på hjælpepakker fra staten, og så tror vi på, at vi kan komme igennem uden at måtte reducere yderligere, eller lukke efterskolen. Men der ligger stadig et stort arbejde i at følge økonomien og udviklingen af specielt efterskolen. Vi skal udvikle, og ikke afvikle.

Jeg kan kun endnu engang sige, at i alle fortjener en enorm anderkendelse. Vi vil gerne takke jer for det arbejde og den enorme indsats i alle lægger for dagen – hver dag - elever, forældre, personale og ledelse.

Bestyrelsen er også glad for at kunne berette om etableringen af vuggestuen. Der har været arbejdet i udvalg med tanken om at skabe endnu et ben som skolen kan stå på. Et ben som kan ”føde” børnehuset, tiltrække endnu flere familier, og bidrage positivt til økonomien. Og efter nøje overvejelser, lidt flytten-rundt i huset og en endelig længe ventet godkendelse fra kommunen, er vi glad for, at vi har en vuggestue med plads til 9 børn. Vuggestuen er åbnet med stor succes 1. maj og allerede nu er den fyldt op pr 1. november og ca. 1,5 år frem.

Børnehaven går også rigtig godt. Børnehaven er fyldt op pr. 1. september og indtil april 2022. Vi afviser familier hver måned som ønsker plads – det er et luksusproblem.

Friskolen er vokset. Vi har 193 elever i friskolen og vi oplever, at flere og flere familier søger i vores retning, men i forbindelse med besparelserne som vi har måtte gøre, har bestyrelsen kigget nærmere på b.la. tirsdagsmad, og desværre løber ordningen ikke rundt økonomisk. Vi har derfor afskaffet den fra og med skoleåret 20/21.

Det nye skolekøkken har vi ligeledes måtte sætte på standby, da corona-virus gjorde hele skolens økonomi usikker. Vi fundet en relativ billig løsning hvor vi ved fælles hjælp fra forældre kan renovere køkkenet. Det bliver ikke det store forkromede køkken i første omgang, men et køkken lavet i fællesskab til fællesskabet. Nedrivningen og opsætning af det nye køkken vil senere på måneden blive planlagt og derefter meldt ud til forældre og skolekreds. Så vil det være muligt til et forældremøde at skrive sig på de forskellige opgaver. Vi tror stadig på, at udvikling er vejen frem og ud af en økonomisk usikkerhed. Derfor fortsætter arbejdet med udviklingsplanen, som vi forventer at kunne præsentere i løbet af efteråret. Også på et indkaldt forældremøde hvor selvfølgelig også skolekredsen inviteres.

I friskolen har der tidligere været vedtaget priser for lejrskoler på de forskellige årgange. I planlægningen af lejrskolerne, har lærerne i stigende grad oplevet, at beløbene ikke var høje nok, og at der dermed ofte kun var penge til at dække indlogering og mad. Bestyrelsen vedtaget, at der kan tjenes penge som supplement til indtjeningen til klassens lejrskole. Indtjeningen foregår som et fælles projekt mellem elever og forældre - og i samarbejde med lærerne. Formålet med indtjeningen er både at skaffe penge til rejsen, men også̊ at styrke fællesskabet ved at have arbejdet sammen for en fælles opgave. Betalingen for årets lejrskoler opkræves fremadrettet med skolepengene og skolepenge stadig følger tidligere beslutning om ca. 2% stigning.

Jeg vil slutteligt gerne sige tak til alle forældre og personalet for den opbakning der har været igennem personalereduktion, corona-krise og i sin helhed for skolen. I er med til at gøre denne skole til hvad den er – nemlig at #hverdagervigtig.

Og så vil jeg også gerne slutteligt sige tak til både ledelse og bestyrelse for det arbejde i har gjort. Det har ikke været nemt at navigere i, men jeg ved, at alle har gjort det bedste de har kunne. 

Så tak!

Hermed slut på beretningen for 2020.

 

På vegne af bestyrelsen,

Andreas Krüger

 

Bestyrelsesformand