Vores kunstlinje hedder RUM. Det gør den, fordi vi arbejder med byrum, opholdsrum, udendørsrum, indendørsrum, teaterrum, leverum, oplevelsesrum og hverdagsrum. Vi forholder os til mennesker, og de omgivelser vi befinder os i. Vi laver rum til hinanden på skolen. Vi arbejder med at udsmykke, forbedre og forskønne disse omgivelser. Vi arbejder med rummets funktion og indretning, farvesætning og lys. Vi laver udsmykninger i stor skala og arbejder med modeller i lille skala.

At arbejde med rum kræver håndværksmæssig kunnen og fantasi. Vi arbejder med mange forskellige materialer: træ, keramik, glas, snor, pap, plexiglas, maling, gips m.m. helt afhængig af det enkelte projekt. Vi laver skitser og anvender 3D tegning på computer. Størstedelen af undervisningen foregår som gruppearbejde, hvor I inden for gruppen skal blive enige om projekterne. For at kunne tænke nyt er man nødt til at kende det gamle. Vi ser derfor også på kunst- og arkitekturhistorien.Rum er for dig

der har lyst til at prøve kræfter med at designe i forskellige materialer, arbejde med kunst i stor skala, og gerne vil være med til at give andre gode oplevelser for andre.

Vi arbejder med

byrum, opholdsrum, udendørsrum, indendørsrum, teaterrum, leverum, oplevelsesrum og hverdagsrum. Vi arbejder med materialer som: træ, keramik, glas, pap, maling, gips m.m. afhængig af det enkelte projekt.

Vi besøger

skoler hvor det er muligt at uddanne sig inden for arkitektur, kunst eller design. Vi besøger også virksomheder, der arbejder med rum i forskellige sammenhænge; det kan f. eks. være møbelproducenter, teatre, IKEA, arkitektvirksomheder og lign.