Inden I søger optagelse er det vigtigt at besøge skolen.

Udfyld derefter nedenstående ansøgningsblanket elektronisk. Skolens kontor registrerer ansøgningerne efterhånden som de kommer ind, efter princippet "først til mølle". Så længe der er plads i det ønskede skoleår bekræftes det, at der er reserveret en plads. Herefter oprettes en venteliste.

Umiddelbart efter ansøgningen sender vi et link til et kort spørgeskema, som forældrene bedes udfylde. I nogle tilfælde, kan det give anledning til spørgsmål fra vores side, og så kontakter vi jer - eventuelt med henblik på en afklarende samtale.

Herefter modtager I besked om, at eleven er optaget på skolen. Der opkræves indmeldelsesgebyr i to rater i skoleåret inden opstart.

I maj måned inden skolestart afholdes "Nye elevers eftermiddag og aften". Dagen indledes med individuelle samtaler, hvor alle kommende elever samtaler med en voksen fra skolen. Gennem samtalen opnås et indtryk af forventninger, styrkesider, interesser, faglige standpunkter osv. 

Optagelse

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ MIDTFYNS EFTERSKOLE

Som værge/forældre for ovenfor tilmeldte elev indestår undertegnede for betaling af kr. 2.500,- ved afbrydelse af skoleophold i utide, til dækning af skolens omkostninger. Dette gælder også, hvis opholdet afbrydes fra skolens side pga. brud på skolens grundregler.

Undertegnede er desuden indforstået med, at den fulde ugepris samt den for skolen reducerede statsstøtte (ca. kr. 3.000 kr) betales, hvis eleven tages ud af skolen i en uge, fx til ferie med familien.

Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke ved framelding.