Økonomi

Betaling

Staten giver tilskud på grundlag af forældreindkomst. Nedenstående priser er før fradrag af tilskud for 2018-19.

Pris pr. uge: 2375 kr i 42 uger

Prisene inkluderer skolerejser.

Skolen har i særlige tilfælde mulighed for at give individuel, supplerende elevstøtte. Læs mere og hent ansøgningsblanket. 

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelse på skolen er i første omgang gratis. Der opkræves indmeldelsesgebyr i på  2500 i 2 rater. Rate 1 på 1250,- kr.  betales 1. oktober året før skolestart og rate 2 på 1250,- kr. betales 1. februar, det år man starter på skolen

Indmeldelsesgebyret dækker udover administrative omkostninger indkøb af diverse beklædning til eleverne.

Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke ved framelding.

Når indmeldelsesgebyrets første rate er modtaget er eleven optaget. 

Priser samt elevstøtte beregnes her - eller se prisberegner herunder.

Skolen fremsender ansøgningsskema vedrørende statsstøtte. 

Skolefri
Hvis eleven tages ud af skolen i en uge, f.eks. skitur med familien, betales den fulde ugebetaling + reduceret statsstøtte ca. kr. 3.000,-.

Afbrydelsesgebyr:
Kr. 2.500,- hvis det er hjemmet som afbryder opholdet, eller hvis samarbejdet afbrydes fordi skolens regler overtrædes.